Blog

Zerif supports a custom frontpage

Czy konsumentowi, który kupił alkohol w sklepie internetowym przysługuje prawo do zwrotu?

TAK. Pomijając kłopotliwą kwestię legalności samej sprzedaży w sklepie internetowym to wino należy traktować jak każdy inny przedmiot handlu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie Read more about Czy konsumentowi, który kupił alkohol w sklepie internetowym przysługuje prawo do zwrotu?[…]

Czy klient może złożyć reklamację zakupionego alkoholu?

TAK. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sprzedany produkt: nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na oznaczony umowie cel sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których Read more about Czy klient może złożyć reklamację zakupionego alkoholu?[…]

Czy winiarz będący rolnikiem musi opłacać podatek od nieruchomości?

TAK. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych są zwolnione z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości, jeśli służą wyłącznie działalności rolniczej. Tę zaś należy rozumieć jako: produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i Read more about Czy winiarz będący rolnikiem musi opłacać podatek od nieruchomości?[…]

Czy potrzebuję koncesji by produkować wino?

NIE. Produkcja wina jest działalnością regulowaną ale na jej prowadzenie, co do zasady, nie jest potrzebna specjalna zgoda. Inną sprawą jest handel winem. Tu konieczne jest zezwolenie na sprzedaż detaliczną lub hurtową. Warto pamiętać, że producent w pewnych przypadkach nie musi jednak uzyskiwać nawet tego dokumentu. Koncesje natomiast… są na wydobycie paliw i produkcję materiałów Read more about Czy potrzebuję koncesji by produkować wino?[…]

Czy dla sprzedaży własnego wina do restauracji lub sklepu konieczne jest posiadanie zezwolenia hurtowego?

NIE. Choć bezpośrednia sprzedaż wina od producenta wina do podmiotu posiadającego jedynie zezwolenie detaliczne nie jest możliwa, to należy pamiętać, że producenci, którzy nie posiadają zezwolenia hurtowego mogą sprzedać swoje wino do podmiotów, które takie uprawnienia mają, tj. do hurtowni. Zezwolenie na sprzedaż wina z własnej winnicy  

Czy dla sprzedaży wyprodukowanego przez siebie alkoholu do restauracji lub sklepu wystarczy zezwolenie detaliczne?

NIE. Zezwolenie detaliczne dotyczy wyłącznie sprzedaży detalicznej, a zatem takiej, która dokonywana jest do klienta końcowego nie zaś pośrednika jakim będzie restauracja czy sklep winiarski i nie ma żadnego związku ze sprzedażą hurtową (tj. do podmiotów profesjonalnych). Podmiotom takim nasz trunek zaoferować możemy bezpośrednio jedynie wówczas gdy będziemy posiadali tzw. zezwolenie hurtowe. Oczywiście brak konieczności posiadania Read more about Czy dla sprzedaży wyprodukowanego przez siebie alkoholu do restauracji lub sklepu wystarczy zezwolenie detaliczne?[…]

Czy rolnik produkujący wino z upraw własnych, chcąc sprzedawać wino w winnicy musi posiadać zezwolenie na sprzedaż?

TAK. Sprzedaż wina w miejscu jego wytworzenia (tj. w naszej winnicy czy też winiarni) klientom detalicznym, czyli turystom odwiedzającym nasze gospodarstwo wymaga uzyskania zezwolenia kategorii B – na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 do 18 proc. z wyjątkiem piwa poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie na sprzedaż wina z własnej winnicy

Czy umieszczanie na etykiecie informacji o zawartości alkoholu jest obowiązkowe?

TAK. Producent wina musi poinformować na etykiecie o zawartości alkoholu na objętość (w procentach objętościowyh) – np. alk. 12 % vol. Dopuszczone odchylenie to 0,5 % obj. dla win spokojnych oraz 1% obj. dla win musujących przy pomiarze dokonywanym w 20 °C. Formalna strona etykiety

Czy umieszczanie na etykiecie informacji o szczepach winogron jest obowiązkowe?

NIE. Informacja o nazwie odmiany (lub odmian w kupażu) jest informacją umieszczaną na etykiecie dobrowolnie. Stanowi jednak niewątpliwie kluczową informacje dla świadomego konsumenta. Podobnie jak w przypadku rocznika wina, podanie informacji o odmianach wymaga uzyskania certyfikacji w tym zakresie. Certyfikacja wina

Czy umieszczanie na etykiecie rocznika wina jest obowiązkowe?

NIE. Informacja o roczniku wina (czyli roku zbiorów) jest informacją umieszczaną na etykiecie dobrowolnie. Należy jednak zwrócić uwagę, że rocznik może być ważną informacją dla konsumenta. Umieszczenie rocznika wymaga jednak uzyskania wcześniejszej certyfikacji w tym zakresie. Certyfikacja wina